In English

Päästöjä koskevaa terminologiaa

Säännelty päästö = epätäydellisen palamisen seurauksena syntyvä yhdiste (CO, HC, NOx, PM). Euroopassa säännellään Euro-luokituksella (uusille autoille pakollinen Euro 6 -päästöluokka).

Hiilidioksidi = polttoaineen palamistuloksena syntyvä kasvihuonekaasu.

Kuka mittaa tyyppihyväksynnän päästöt? Mittauksen tekevät EU:ssa kansallisen tyyppihyväksyntäviranomaisen ilmoittamat/hyväksymät riippumattomat tutkimuslaitokset. Euroopassa esimerkiksi saksalainen TÜV, ranskalainen UTAC CERAM ja espanjalainen IDIADA tekevät tyyppihyväksyntämittauksia. Yhdysvalloissa päästöjä sääntelevä tyyppihyväksyntäviranomainen on Environmental Protection Agency (EPA).

Miten nämä päästöt mitataan? Mittaus suoritetaan laboratoriossa. Mittauksessa simuloidaan kaupunki- ja maantieajoa tarkalleen viranomaisen/lainsäädännön määrittelemän ajosyklin mukaisesti. Mittaussyklinä EU:ssa käytetty NEDC-sykli (New European Drive Cycle) on syyskuussa 2017 vaihtunut YK:n valmistelemaan WLTP-mittaukseen (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), joka kuvaa paremmin todellisissa ajotilanteissa syntyviä päästöjä. Laboratoriotestiä täydentää EU:ssa todellisessa liikenteessä tehtävä päästömittaus (RDE, Real Driving Emissions -testi).

Autovero = Kertaluontoinen vero, joka maksetaan auton ensirekisteröinnin yhteydessä. Määräytyy auton arvon ja hiilidioksidipäästön perusteella. Suomessa on EU-maiden toiseksi korkein auton hankinnan vero.

Ajoneuvoveron perusvero = Auton omistamisesta maksettava vero, joka määräytyy päiväperusteisesti hiilidioksidipäästön tai auton kokonaispainon perusteella liikennekäytössä olon ajalta.

EU-kulutus = Autonvalmistajan tyyppihyväksyntäviranomaisen ilmoittamassa/hyväksymässä tutkimuslaitoksessa teettämä kulutustesti. Sen sisältö määritellään tyyppihyväksyntädirektiivissä. EU-kulutus on direktiivissä määritellyn mittaussyklin mukainen kulutustesti, jonka perusteella erilaisten autojen kulutusta voidaan vertailla.


print