In English

Tieliikenne Suomessa

Valtaosa henkilö- ja tavaraliikenteestä kulkee teitse

Viimeisimmän henkilöliikennetutkimuksen mukaan suomalainen tekee keskimäärin kolme matkaa vuorokaudessa, joihin kuluu yhteensä 66 minuuttia. Matkojen keskipituudeksi muodostuu 15 km. Henkeä kohden kilometrejä kertyy vuorokaudessa 41. Kaikista kotimaan matkoista 58 prosenttia ajetaan henkilöautolla. Julkisen liikenteen osuus on 8 prosenttia.

Teitä ja katuja pitkin kulkee 93 prosenttia henkilöliikenteestä (henkilökilometreistä) ja 65 prosenttia tavaraliikenteestä (tonnikilometreistä).Tonneittain laskettuna tieliikenteen osuus tavaraliikenteestä on 88 % .

henkilöliikenteen suoritteet 27112012
 tavaraliikenteen suoritteet


Lisätietoa:

Liikenteen kysyntä liikennejärjestelmä.fi-sivustolla

Liikennevirasto
Suomen Tieyhdistysprint