In English

Autoala ja ympäristö

Autoala on omilla toimillaan sitoutunut päästöjen vähentämiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, liikenteen energiatehokkuuden parantamiseen ja kiertotalouden mahdollisuuksien lisäämiseen. Tavoitteena on, että auto kuormittaisi ympäristöä mahdollisimman vähän. Autojen valmistajat ja maahantuojat huolehtivat tuottajavastuuperiaatteen mukaisesti siitä, että vanhan auton voi kierrättää veloituksetta.


Ympäristövastuullinen autoala

Autoalan ympäristövastuuta on esitelty tarkemmin ympäristövaikutuksia koostavassa esitteessä, joka löytyy myös osoitteesta http://www.esitteemme.fi/aut/WebView/

ympäristövastuullinen autoalaprint