In English

EU-kulutustiedot

Auton polttoaineenkulutus riippuu monista tekijöistä, kuten auton teknisistä ominaisuuksista, ulkoisista olosuhteista, ajotavasta ja auton kuormituksesta. Virallisissa EU-direktiivin mukaisissa päästö- ja kulutustesteissä nämä tekijät on vakioitu mahdollisimman hyvin. Näin mittaustuloksista on saatu keskenään vertailukelpoisia ja auton ostajien on mahdollista vertailla päästöjä ja polttoaineen kulutusta eri autojen välillä.

Normaali auton käyttö poikkeaa yleensä direktiivin mukaisista simuloiduista laboratoriotesteistä, joissa ainoastaan ajoneuvon käytölle testauksen aikana välttämättömät laitteet saavat olla toiminnassa ja ulkoiset olosuhteet on vakioitu. Mittaukset tehdään mm. ilman valoja, lämmityslaitetta ja ilmastointia, jotka auton normaalissa käytössä ovat useimmiten päällä ja nostavat polttoaineenkulutusta. Tämä saavutettavissa oleva minimikulutus tekee erilaisten autojen kulutusmittauksista keskenään vertailukelpoisia. 

Taloudellisella ajotavalla, auton oikealla huollolla, rengasvalinnalla ja oikeilla rengaspaineilla on mahdollista alentaa polttoaineen kulutusta huomattavasti. Ylimääräinen kuorma ja ilmanvastusta lisäävät varusteet, kuten suksiboksit ja kattotelineet, kannattaa myös poistaa silloin, kun niitä ei tarvitse. Huomioimalla edellä mainitut seikat on mahdollista jopa alittaa ilmoitettu EU-keskikulutus

Polttoaineen kulutus- ja päästötietojen ilmoittamisesta kuluttajille on säädetty direktiivillä 1999/94/EY, jonka mukaan kuluttajille on ilmoitettava direktiivin 80/1268/ETY + 93/116/EY mukaan mitattu yhdistetyn testisyklin mukainen kulutus, eli ns. keskikulutus, joka lasketaan kaupunki- ja maantieajoa simuloivista testeistä.

Lisätietoja päästöistä, polttoaineen kulutuksesta ja auton valinnasta:


CO2 labelling of cars

Trafin Autovertaamo - apu auton valintaan

Lataa kulutustietokortti
print