In English

EU-kulutustiedot

Auton polttoaineenkulutukseen vaikuttavat auton tekniset ominaisuudet, sääolosuhteet, ajotavat sekä auton kuormitus. Virallisissa EU-direktiivin mukaisissa päästö- ja kulutustesteissä nämä tekijät on vakioitu. Näin mittaustuloksista on saatu keskenään vertailukelpoisia ja auton ostajan on mahdollista vertailla eri autojen päästöjä ja polttoaineenkulutusta.

Autojen polttoaineenkulutuksen ja päästöjen mittaustapa muuttuu vuosina 2017–2019. Vuoteen 2019 asti markkinoilla on vielä aiemmalla ns. NEDC-mittauksella hyväksyttyjä automalleja. Vuodesta 2018 alkaen uusissa autoissa yleistyvät uuden ns. WLTP-mittauksen mukaiset päästö- ja kulutuslukemat. Uusi mittaustapa kuvaa aiempaa paremmin auton kulutusta liikennekäytössä. WLTP-mittaus poikkeaa merkittävästi aiemmasta mittauksesta muun muassa suurempien nopeuksien, muuttuvien kuormitustilanteiden, suuremman hyötykuorman ja alemman mittauslämpötilan takia. Tämän takia WLTP-mittauksen tulokset ovat noin 20 prosenttia korkeampia kuin NEDC-mittauksen tulokset. Vaikka ilmoitetut päästö- ja kulutusarvot ovatkin uudella mittaustavalla aiempien automallien arvoja suurempia, WLTP-hyväksytyt autot eivät kuluta NEDC-hyväksyttyjä malleja enempää polttoainetta, vaan kyse on mittaustavan muutoksesta.

Polttoaineenkulutuksen ja päästöjen ilmoittamista säädellään EU-direktiivillä, joka velvoittaa valmistajan ilmoittamaan laboratoriomittauksen mukaiset kulutusarvot auton virallisissa tiedoissa. NEDC-autoille ilmoitetaan kaupunki- ja maantieajoa kuvaavat arvot sekä niiden avulla laskettu yhdistetty ns. keskikulutus. WLTP-hyväksytyille autoille esitetään keskimääräistä kulutusta kuvaava yhdistetyn kulutuksen arvo.

Auton käyttö liikenteessä poikkeaa yleensä selvästi laboratoriossa tehdyistä mittauksista, vaikka ne pyrkivätkin jäljittelemään todellisia liikennetilanteita. Omalla ajotavalla, auton säännöllisellä huollolla, rengasvalinnalla ja oikeilla rengaspaineilla on mahdollista alentaa polttoaineen kulutusta huomattavasti.

Lisätietoja päästöistä, polttoaineen kulutuksesta ja auton valinnasta:


CO2 labelling of cars

Trafin Autovertaamo - apu auton valintaan
print