In English

Pakokaasujen säännellyt päästöt

Hiukkaset eli partikkelit ovat pieniä nestemäisiä tai kiinteitä hiukkasia, joita syntyy palotilassa. Terveysvaikutuksiltaan haitallisimpia ovat ns. pienhiukkaset.

Bensiinikäyttöisissä autoissa katalysaattorit ovat vähentäneet hiukkaspäästöjä ja muitakin säänneltyjä päästöjä huomattavasti. Dieselmoottoreiden hiukkaspäästöjä on vähennetty polttoaineita ja moottoritekniikkaa kehittämällä ja pakokaasuja edelleen puhdistavat hiukkassuodattimet ovat yleistymässä.

Typen oksideja syntyy moottorin palotilan korkeassa lämpötilassa ja paineessa, kun ilman typpi yhtyy happeen. Typen oksidien kokonaispäästöistä typpimonoksidin osuus on noin 90 prosenttia ja typpioksidin noin 10 prosenttia. Typpimonoksidi reagoi kuitenkin ilmakehään vapautuessaan hapen kanssa ja muodostaa ilmakehässä typpidioksidia. Typpidioksidi vaikuttaa haitallisesti hengityselinten toimintaan. Typen oksidipäästöt ovat ongelmallisia erityisesti dieselautoilla, joissa niiden määrää on vähennetty erilaisilla pelkistävillä katalysaattoreilla kuten SCR-järjestelmällä.

Hiilimonoksidipäästöjen pääasiallisena lähteenä ovat vanhat bensiinikäyttöiset henkilöautot. Hiilimonoksidi on terveysriski vain erityisolosuhteissa, kuten tunneleissa ja pysäköintilaitoksissa, joissa häkä ei pääse reagoimaan ilmakehän hapen kanssa eikä näin ollen nopeasti muutu hiilidioksidiksi.

Noin puolet Suomen hiilimonoksidipäästöistä on peräisin liikenteestä. Kaupungeissa pääosa hiilimonoksidipäästöistä johtuu liikenteen pakokaasupäästöistä. Katalysaattorit vähentävät CO-päästöjä huomattavasti.

Kun puhutaan pakokaasupäästöistä, on tärkeää erottaa toisistaan hiilidioksidipäästöt ja ns. säännellyt päästöt. Suomessa autovero määräytyy auton arvon ja hiilidioksidipäästöjen perusteella. Ajoneuvoveron perusvero määräytyy auton hiilidioksidipäästön perusteella ja hiilidioksiditiedon puuttuessa massan perusteella. Säännellyt päästöt eivät ole auton verotukseen vaikuttava komponentti.

Euro_luokat

print