In English

Auton kierrätys

Lainsäädäntö

Suomessa tuli voimaan EU:n romuajoneuvodirektiivi syyskuussa vuonna 2004. Direktiivi velvoittaa autojen valmistajat järjestämään autojen kierrätyksen lain vaatimalla tavalla. Se koskee henkilö-, paketti- ja erikoisautoja kuten asuntoautoja. Suomessa auton kierrätystä koordinoi Suomen Autokierrätys Oy.

Tuottajavastuun toteutuminen

Suomen Autokierrätys Oy on vastaa tuottajayhteisönä Suomessa valtuutettujen vastaanottopisteiden verkoston toiminnasta. Romuauton viimeisellä omistajalla on sekä oikeus että velvollisuus toimittaa romuajoneuvo veloituksetta mihin tahansa Suomen Autokierrätyksen valtuutettuun vastaanottopisteeseen. Vastaanottopisteessä autosta kirjoitetaan romutustodistus, jolloin autoon liittyvät velvoitteet loppuvat ja auto poistetaan lopullisesti rekisteristä.

Auton kierrätys

Direktiivin mukaan romuauton painosta on hyödynnettävä ja uudelleenkäytettävä  vuoteen 2015 mennessä 95 prosenttia. Uudelleenkäytön ja kierrätyksen osalta vaatimus on vuoteen 2015 mennessä 85 prosenttia.

Kierrätysjärjestelmän rungon muodostavat vastaanotto, rekisteristä poisto, esikäsittely ja murskaus. Vastaanottopisteessä auton asiapaperit sekä rekisteröinti- ja tunnistetiedot tarkastetaan. Vain auton omistajalla on oikeus romuttaa ajoneuvo. Ajoneuvo tarkastetaan myös puuttuvien/ylimääräisten materiaalien ja esineiden osalta. Rekisteristä poiston yhteydessä omistajalle annetaan romutustodistus. Tietojärjestelmästä lähtee tieto vakuutusyhtiölle vakuutuksen katkaisemista varten sekä Liikenteen Turvallisuusvirastoon Trafiin verojen päättämistä varten. Kun auto on poistettu rekisteristä, se on siirtynyt kierrätysjärjestelmään, eikä sitä voi enää uudelleenrekisteröidä.

Esikäsittelyssä romuauto kuivataan, eli siitä poistetaan nesteet. Lisäksi autosta poistetaan mm. renkaat, akku ja katalysaattori. Räjähdysvaaralliset osat kuten turvatyynyt poistetaan tai tehdään muulla tavoin vaarattomiksi. Kysynnän mukaan autosta poistetaan hyödynnettäviä osia, kuten moottori, peltiosia jne.

Esikäsittelyn jälkeen auto toimitetaan murskauslaitokselle. Laitos murskaa auton muutaman sentin paloiksi, joista eri menetelmillä erotellaan magneettinen teräs ja NFR (Non-Ferrous Residue), jotka jatkojalostetaan metalliteollisuuden raaka-aineeksi. Keskivertoautosta saadaan talteen noin 740 kg terästä sekä muun muassa arvokkaita värimetalleja. Kevytjae, joka sisältää muun muassa auton tekstiilejä ja muoviosia, hyödynnetään pääosin energiantuotantoon. Autokierrätyksen sivustolla on tarkemmin kuvattu romuauton materiaalijakaumaa ja kierrätystä.

Lisätietoja

Suomen Autokierrätys Oy

Akkukierrätys PB Oy

Suomen Rengaskierrätys Oy


print