In English

Miten verotus muuttuu, kun päästötaso nousee?

Syksyn 2018 aikana autoliikkeissä on tarjolla eri tavoin verotettavia uusia autoja. Myynnissä on vielä NEDC-mittauksen mukaisia autoja, joiden verotus ei muutu. Lisäksi tarjolla on WLTP-hyväksynnän mukaisia automalleja, jotka verotetaan auton tilausajankohdasta riippuen joko uudella tai vanhalla verotaulukolla.

NEDC-hyväksyttyjen autojen verotus ei muutu

NEDC-tyyppihyväksyttyjen autojen verotus ei lakimuutoksessa muutu. Aiemman tyyppihyväksynnän mukaiset NEDC-autot verotetaan jatkossakin nykyisellä autoverotaulukolla, joka alenee vuoden 2019 alussa hallituskauden alussa päätetyn neljälle vuodelle jaetun portaan verran.

Verotuksessa on siis jatkossa käytössä kaksi rinnakkaista verotaulukkoa, joista toinen on NEDC- ja toinen WLTP-tyyppihyväksytyille ajoneuvoille. NEDC-verotaulukkoja käytetään niin pitkään kuin NEDC-tyyppihyväksyttäviä autoja tulee ensirekisteröitäväksi.

WLTP-autot siirtyvät WLTP-pohjaiseen autoverotukseen syyskuun alussa

Jotta autoveron keskitaso ei kasvaisi mittaustavan muutoksen takia, WLTP-hyväksytyille autoille on laadittu alemmat veotaulukot. Tavoitteena on ollut, että WLTP-autojen auto- ja ajoneuvoveron kokonaiskertymä olisi sama kuin samasta autokannasta kerättäisiin NEDC-verotaulukolla. Uudella verotaulukolla on tarkoitus varmistaa, että autovero ei kiristy mittaustavan muutoksen takia.

WLTP-pohjaiseen autoverotukseen siirrytään 1.9.2018. Muutos koskee vain WLTP-tyyppihyvksyttyjä autoja. Verotusta koskeva lakimuutos hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa 2018.

Laissa on lisäksi määritelty siirtymäaika, jonka mukaan ennen 1.9.2018 tilattujen 31.8.2018 jälkeen ensirekisteröitävien WLTP-tyyppihyväksyttyjen autojen verotuksessa voidaan soveltaa joko laskennallista NEDC-päästöarvoa ja nykyistä NEDC-verotaulukkoa tai WLTP-päästöarvoa ja uutta WLTP-pohjaista verotaulukkoa. Auton ostajan kannalta siirtymäaika on tärkeä, sillä muuten joidenkin jo tilattujen autojen hinta olisi tilaus- ja toimitushetken välillä voinut kasvaa uuden päästömittauksen takia.

WLTP:n mukaisessa mittauksessa lisävarusteiden vaikutus otetaan aiempaa tarkemmin huomioon hiilidioksidipäästötasoa määriteltäessä. Näin ollen autoverotus siirtyy muutoksen myötä yhä selvemmin kohti autoyksilökohtaista verotusta, jossa hiilidioksiditasot määritetään autoyksilöittäin eikä yleisten mallinimikkeiden perusteella.

WLTP:n yksilökohtaisiin päästöarvoihin siirtyminen lisää epävarmuutta kuluttajaviestintään. Uudella mittaustavalla hyväksyttävillä autoilla tilausvaiheessa ilmoitettu hiilidioksiditaso voi joissakin tapauksissa muuttua, sillä lopullinen päästötaso voi selvitä vasta kun auto on valmis. Jos auton vaatimuksenmukaisuustodistukselle kirjattu lopullinen hiilidioksiditaso on tilausvaiheessa arvioitua tasoa suurempi, myös autovero ja auton verotusarvo luontoisetuna voivat olla arvioitua suurempia. Autonvalmistajat pyrkivät jatkossakin ilmoittamaan hiilidioksidipäästöt mahdollisimman tarkasti jo tilausvaiheessa, mutta varsinkin siirtymäaikana päästötaso saattaa tarkentua auton tilauksen ja toimitushetken välillä.

Samalla myös autoon valittavien varusteiden merkitys korostuu. NEDC-mittauksessa varusteiden vaikutusta ei ollut tarvetta peilata päästötasoon, vaan pelkästään hankintakustannuksiin. WLTP-mittausjärjestelmässä varusteet vaikuttavat hintaan sekä hinnan että korkeamman hiilidioksiditason tuoman korkeamman autoverotason kautta.

Ajoneuvoverotus siirtyy WLTP-pohjaiseksi vuoden 2020 alussa

Myös ajoneuvon perusveron taso muuttuu WLTP-autoilla WLTP-päästöarvoon perustuvaksi, mutta laki ajoneuvoverolain muuttamisesta astuu voimaan vasta 1.1.2019. Koska ajoneuvoveron perusvero on päiväkohtainen ja vero kannetaan etukäteen 12 kuukauden pituiselta ajoneuvokohtaiselta verokaudelta, uusia veroperusteita voidaan soveltaa vasta 12 kuukauden mittaisen siirtymäajan jälkeen lain voimaantulosta. Uuden verotaulukon mukaista ajoneuvoveron perusveroa sovelletaan tämän takia vasta 1.1.2020 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon.

Siirtymäaikana vuoden 2020 alkuun asti WLTP-autojen ajoneuvoverotuksessa käytetään nykyistä NEDC-autoille laadittua ajoneuvoverotaulukkoa, johon sovelletaan alinta autolle ilmoitettua hiilidioksidipäästöarvoa. Ajoneuvoverotuksen pohjana on vuoden 2020 alkuun asti WLTP-tyyppihyväksytyillä autoilla joko takaisinlaskettu NEDC-CO2-arvo tai WLTP-CO2-arvo riippuen siitä, kumpi niistä on alempi.

Liikennekäytössä olevat tai käyttöönotetut autot, joista on ilmoitettu ainoastaan NEDC-mittaustavan mukainen päästötieto tai muu EU:n lainsäädännön mukainen päästötieto, sekä muut ajoneuvoveron alaiset autot verotetaan jatkossakin nykyisten verotaulukoiden mukaan.


print