In English

Autoalan ilmasto-ohjelman tavoitteet ja linjaukset

Autoala tukee asetettua hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitetta ja sitoutuu omilla toimillaan tieliikenteen päästöjen vähentämiseen kansallisten ja EU:n laajuisten linjausten mukaisesti. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu on yksi autoalan tärkeimpiä tavoitteita. Autoteollisuus panostaa Euroopan laajuisesti vuosittain lähes 50 miljardia euroa tutkimukseen ja tuotekehitykseen, joiden tärkeimmäksi tavoitteeksi on viime vuosikymmenten aikana noussut energiatehokkuuden parantaminen, vaihtoehtoiset käyttövoimat, päästöjen vähentäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Autoklusteri on myös Suomessa tärkeä palvelu- ja tuotantoklusteri. Autokauppa sekä huolto- ja korjaamo-, vuokraus- ja katsastustoiminnot työllistävät noin 27 000 henkilöä ja autojen sekä niiden osien valmistus ja osien kauppa noin 18 000 henkilöä.

Suomessa autoala on sitoutunut muiden suurimpien teollisuusliittojen ja elinkeinosektorien tavoin vuosien 2017–2025 energiatehokkuusohjelmaan. Autoala on solminut marraskuussa 2018 liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön kanssa Green deal -ilmastosopimuksen, jonka tavoitteena on vähentää autokannan päästöjä ja edistää vaihtoehtoisia polttoaineita hyödyntävien ajoneuvojen yleistymistä autokannassa. Valtion ja autoalan yhteiset vuoteen 2025 ulottuvat tavoitteet tukevat osaltaan vuodelle 2030 asetettuja kansallisia tavoitteita ja polkua kohti hiilineutraalia liikennettä:

  • vähentää ensirekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä vähintään 4 % vuodessa
  • lisätä korkeille biopolttoaineosuuksille soveltuvien autojen osuutta autokannassa ja erityisesti raskaassa kalustossa
  • edistää muiden vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen yleistymistä siten, että niiden osuus ensirekisteröinneistä kasvaa yhteensä vähintään 25 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä
  • alentaa autokannan keski-ikää ja henkilöautojen keskimääräistä romutusikää 1,5 % vuodessa.

Autoala on myös tärkeä kiertotalouden edistäjä, sillä se vastaa romuautojen kierrätyksestä. Suomessa kierrätysjärjestelmän kautta kulkevien autojen kierrätysaste on korkea, sillä romuajoneuvojen materiaaleista kierrätetään ja hyötykäytetään Suomessa nykyisin noin 97 %. Kierrätyksen ja uudelleen käytön osuus ilman hyötykäyttöä on 83 %. Markkinaehtoisesti toimiva kierrätysjärjestelmä on julkisen talouden kannalta edullinen.


print