In English

Autoalan ilmastostrategia 2018

11.12.2018

Lataa tästä autoalan ilmastostrategia 2018 (pdf)

Autoalan ensimmäinen ilmastostrategia julkaistiin marraskuussa 2016 Pariisin ilmastosopimuksen hyväksymisen jälkeen. Vuosina 2017–2018 kasvihuonekaasupäästöjä koskevat tavoitteet ovat tarkentuneet ja keskustelu on siirtynyt sektorikohtaisten ilmastotoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä noin puolella vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005. Liikenteen päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä on askel kohti hiilineutraalia liikennettä – tavoitteena on, että Suomi olisi hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.

Autoalan ilmastostrategia nostaa esille neljä kärkitoimenpidettä, jotka yhdessä biopolttoaineiden yleistymisen kanssa kattavat noin kolme neljäsosaa liikenteelle asetetusta päästövähennystavoitteesta vuodelle 2030.Toimenpiteet on valittu siten, että ne voitaisiin toteuttaa yhden hallituskauden aikana.

karkitoimet_2018


print