In English

Valtion liikennemenojen kehitys


Taulukoista puuttuvia liikenteen hallinnonalan muita menoja ovat muun muassa Länsimetron valtion osuudet, alusten ympäristötuki, jäänmurtajahankinnat ja EAKR-hankkeina toteutetut liikenne-investoinnit.

Valtion lisäksi kunnat käyttävät vuosittain merkittäviä summia katuverkon ylläpitoon ja rakentamiseen ja pääkaupunkiseudulla kaupunkiraideinfran kehittämiseen ja joukkoliikennetukiin. Kuntien toimintamenot ja investoinnit liikenneverkkoon ovat 2010-luvulla olleet yhteensä noin 1,4 mrd euroa vuodessa. (Kuntaliitto)

Valtion tärkeimmät liikennemenot

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Valtion tärkeimmät liikennemenot (milj. euroa) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
yhteensä 1 582,3 1 651,5 1 744,7 1 850,3 1 789,7 1 746,1 1 847,5 1 874,8
-maa- ja vesialueet 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
-rata-alueet 4,1 3,2 4,3 1,7 3,6 5,3 6,0 5,9
-valtion avustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen 20,4 24,6 16,8 11,4 8,8 6,8 8,0 13,0
-tiealueet 34,1 37,2 47,5 23,8 17,7 18,3 15,2 12,2
-liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot 22,9 23,7 19,8 20,2 19,4 14,7 15,5 15,2
-väylähankkeiden suunnittelu 1,0 15,7 23,6 14,4 16,0 5,3
-yhteysalusliikennepalvelujen osto ja kehittäminen 8,9 9,9 10,5 11,6 14,7 16,7 17,8 18,3
maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset 38,3 40,4 51,8 25,6 21,3 23,6 21,3 18,2
-vesiväylähankkeet 14,1 21,5 0,2 7,6 7,6 6,1 22,7 22,0
-Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot 24,8 29,0 43,4 44,3 47,6 50,9 47,7 46,8
-yhteiset hankkeet 12,8 33,5 53,8 1,6 0,1 6,1 63,7 48,8
-Liikenneviraston toimintamenot 91,4 85,7 82,5 83,4 84,4 86,0 78,3 74,3
-joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen 90,5 102,9 90,2 91,6 99,4 101,1 82,8 84,5
-vesiväylänpito 74,7 86,0 79,3 86,2 80,3 68,9 87,4 108,0
joukkoliikenteen palvelut 99,4 112,8 100,7 103,2 114,1 117,8 100,6 102,8
-ratahankkeet 181,5 192,1 198,2 289,3 256,1 178,7 121,9 51,8
liikennehallinnon ja liikenteen viranomaispalvelujen toimintamenot 139,1 138,4 145,7 147,9 151,4 151,6 141,5 136,3
-tiehankkeet 229,2 176,6 255,6 269,4 225,8 270,0 290,5 204,9
- radanpito 276,9 285,0 288,9 332,3 331,9 324,1 369,9 419,6
väyläverkon kehittäminen 458,0 448,3 525,6 595,0 522,0 482,1 522,8 345,8
- tienpito 495,9 540,6 552,7 560,1 568,7 578,0 604,1 744,3
perusväylänpito 847,5 911,6 920,9 978,6 980,9 971,0 1 061,4 1 271,8
2018-05-31 16:15
Valtion tilinpäätökset (Valtiokonttori), Liikenneviraston tilinpäätökset

Valtion liikennemenot liikennemuodoittain

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Valtion tärkeimmät liikennemenot liikennemuodoittain 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Yhteensä 1 582,26 1 651,51 1 744,70 1 850,26 1 789,74 1 746,1 1 847,5 1 874,8
Joukkoliikennepalvelujen osto ja kehittäminen 99,40 112,80 100,70 103,20 114,10 117,8 100,6 102,8
Vesiväylät 88,86 107,51 79,49 93,86 87,94 75,0 110,2 130,0
Hallintomenot ja yhteiset menot 151,90 171,90 200,50 165,20 175,10 172,1 221,2 190,3
Rataverkko 462,50 480,30 491,41 623,30 591,60 508,1 497,8 477,3
Tieverkko 779,60 779,00 872,60 864,70 821,00 873,1 917,8 974,4
2018-05-31 16:15
Valtion tilinpäätökset (Valtiokonttori), Liikenneviraston tilinpäätökset

print