In English

Valtion liikennemenojen kehitys


Taulukoista puuttuvia liikenteen hallinnonalan muita menoja ovat muun muassa Länsimetron valtion osuudet, alusten ympäristötuki, jäänmurtajahankinnat ja EAKR-hankkeina toteutetut liikenne-investoinnit.

Valtion lisäksi kunnat käyttävät vuosittain merkittäviä summia katuverkon ylläpitoon ja rakentamiseen ja pääkaupunkiseudulla kaupunkiraideinfran kehittämiseen ja joukkoliikennetukiin. Kuntien toimintamenot ja investoinnit liikenneverkkoon ovat 2010-luvulla olleet yhteensä noin 1,4 mrd euroa vuodessa. (Kuntaliitto)

Valtion tärkeimmät liikennemenot

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Valtion tärkeimmät liikennemenot (milj. euroa) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
yhteensä 1 582,3 1 651,5 1 744,7 1 850,3 1 789,7 1 746,1 1 847,5 1 874,8
-maa- ja vesialueet 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
-yhteiset hankkeet 12,8 33,5 53,8 1,6 0,1 6,1 63,7 48,8
-rata-alueet 4,1 3,2 4,3 1,7 3,6 5,3 6,0 5,9
-vesiväylähankkeet 14,1 21,5 0,2 7,6 7,6 6,1 22,7 22,0
-valtion avustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen 20,4 24,6 16,8 11,4 8,8 6,8 8,0 13,0
-yhteysalusliikennepalvelujen osto ja kehittäminen 8,9 9,9 10,5 11,6 14,7 16,7 17,8 18,3
-väylähankkeiden suunnittelu 1,0 15,7 23,6 14,4 16,0 5,3
-liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot 22,9 23,7 19,8 20,2 19,4 14,7 15,5 15,2
-tiealueet 34,1 37,2 47,5 23,8 17,7 18,3 15,2 12,2
maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset 38,3 40,4 51,8 25,6 21,3 23,6 21,3 18,2
-Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot 24,8 29,0 43,4 44,3 47,6 50,9 47,7 46,8
-Liikenneviraston toimintamenot 91,4 85,7 82,5 83,4 84,4 86,0 78,3 74,3
-vesiväylänpito 74,7 86,0 79,3 86,2 80,3 68,9 87,4 108,0
-joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen 90,5 102,9 90,2 91,6 99,4 101,1 82,8 84,5
joukkoliikenteen palvelut 99,4 112,8 100,7 103,2 114,1 117,8 100,6 102,8
liikennehallinnon ja liikenteen viranomaispalvelujen toimintamenot 139,1 138,4 145,7 147,9 151,4 151,6 141,5 136,3
-tiehankkeet 229,2 176,6 255,6 269,4 225,8 270,0 290,5 204,9
-ratahankkeet 181,5 192,1 198,2 289,3 256,1 178,7 121,9 51,8
- radanpito 276,9 285,0 288,9 332,3 331,9 324,1 369,9 419,6
- tienpito 495,9 540,6 552,7 560,1 568,7 578,0 604,1 744,3
väyläverkon kehittäminen 458,0 448,3 525,6 595,0 522,0 482,1 522,8 345,8
perusväylänpito 847,5 911,6 920,9 978,6 980,9 971,0 1 061,4 1 271,8
2018-05-31 16:15
Valtion tilinpäätökset (Valtiokonttori), Liikenneviraston tilinpäätökset

Valtion liikennemenot liikennemuodoittain

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Valtion tärkeimmät liikennemenot liikennemuodoittain 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Yhteensä 1 582,26 1 651,51 1 744,70 1 850,26 1 789,74 1 746,1 1 847,5 1 874,8
Vesiväylät 88,86 107,51 79,49 93,86 87,94 75,0 110,2 130,0
Joukkoliikennepalvelujen osto ja kehittäminen 99,40 112,80 100,70 103,20 114,10 117,8 100,6 102,8
Hallintomenot ja yhteiset menot 151,90 171,90 200,50 165,20 175,10 172,1 221,2 190,3
Rataverkko 462,50 480,30 491,41 623,30 591,60 508,1 497,8 477,3
Tieverkko 779,60 779,00 872,60 864,70 821,00 873,1 917,8 974,4
2018-05-31 16:15
Valtion tilinpäätökset (Valtiokonttori), Liikenneviraston tilinpäätökset

print