In English

Valtion liikennemenojen kehitys


Taulukoista puuttuvia liikenteen hallinnonalan muita menoja ovat muun muassa Länsimetron valtion osuudet, alusten ympäristötuki, jäänmurtajahankinnat ja EAKR-hankkeina toteutetut liikenne-investoinnit.

Valtion lisäksi kunnat käyttävät vuosittain merkittäviä summia katuverkon ylläpitoon ja rakentamiseen ja pääkaupunkiseudulla kaupunkiraideinfran kehittämiseen ja joukkoliikennetukiin. Kuntien toimintamenot ja investoinnit liikenneverkkoon ovat 2010-luvulla olleet yhteensä noin 1,4 mrd euroa vuodessa. (Kuntaliitto)

Valtion tärkeimmät liikennemenot

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Valtion tärkeimmät liikennemenot (milj. euroa) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
yhteensä 1 582,3 1 651,5 1 744,7 1 850,3 1 789,7 1 746,1 1 847,5 1 874,8
perusväylänpito 847,5 911,6 920,9 978,6 980,9 971,0 1 061,4 1 271,8
- tienpito 495,9 540,6 552,7 560,1 568,7 578,0 604,1 744,3
- radanpito 276,9 285,0 288,9 332,3 331,9 324,1 369,9 419,6
-vesiväylänpito 74,7 86,0 79,3 86,2 80,3 68,9 87,4 108,0
väyläverkon kehittäminen 458,0 448,3 525,6 595,0 522,0 482,1 522,8 345,8
-tiehankkeet 229,2 176,6 255,6 269,4 225,8 270,0 290,5 204,9
-ratahankkeet 181,5 192,1 198,2 289,3 256,1 178,7 121,9 51,8
-vesiväylähankkeet 14,1 21,5 0,2 7,6 7,6 6,1 22,7 22,0
-yhteiset hankkeet 12,8 33,5 53,8 1,6 0,1 6,1 63,7 48,8
-väylähankkeiden suunnittelu 1,0 15,7 23,6 14,4 16,0 5,3
-valtion avustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen 20,4 24,6 16,8 11,4 8,8 6,8 8,0 13,0
maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset 38,3 40,4 51,8 25,6 21,3 23,6 21,3 18,2
-tiealueet 34,1 37,2 47,5 23,8 17,7 18,3 15,2 12,2
-rata-alueet 4,1 3,2 4,3 1,7 3,6 5,3 6,0 5,9
-maa- ja vesialueet 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
liikennehallinnon ja liikenteen viranomaispalvelujen toimintamenot 139,1 138,4 145,7 147,9 151,4 151,6 141,5 136,3
-liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot 22,9 23,7 19,8 20,2 19,4 14,7 15,5 15,2
-Liikenneviraston toimintamenot 91,4 85,7 82,5 83,4 84,4 86,0 78,3 74,3
-Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot 24,8 29,0 43,4 44,3 47,6 50,9 47,7 46,8
joukkoliikenteen palvelut 99,4 112,8 100,7 103,2 114,1 117,8 100,6 102,8
-joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen 90,5 102,9 90,2 91,6 99,4 101,1 82,8 84,5
-yhteysalusliikennepalvelujen osto ja kehittäminen 8,9 9,9 10,5 11,6 14,7 16,7 17,8 18,3
2018-05-31 16:15
Valtion tilinpäätökset (Valtiokonttori), Liikenneviraston tilinpäätökset

Valtion liikennemenot liikennemuodoittain

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Valtion tärkeimmät liikennemenot liikennemuodoittain 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Yhteensä 1 582,26 1 651,51 1 744,70 1 850,26 1 789,74 1 746,1 1 847,5 1 874,8
Tieverkko 779,60 779,00 872,60 864,70 821,00 873,1 917,8 974,4
Rataverkko 462,50 480,30 491,41 623,30 591,60 508,1 497,8 477,3
Vesiväylät 88,86 107,51 79,49 93,86 87,94 75,0 110,2 130,0
Joukkoliikennepalvelujen osto ja kehittäminen 99,40 112,80 100,70 103,20 114,10 117,8 100,6 102,8
Hallintomenot ja yhteiset menot 151,90 171,90 200,50 165,20 175,10 172,1 221,2 190,3
2018-05-31 16:15
Valtion tilinpäätökset (Valtiokonttori), Liikenneviraston tilinpäätökset

print