In English

Uuden ja käytetyn auton hintakehitys

Uuden ja käytetyn auton hintakehitystä on seurattu kuluttajahintaindeksin avulla. Se kuvaa kotitalouksien Suomessa ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Tilastokeskus kokoaa kuluttajahintaindeksiä kokonaisindeksinä, hyödykeryhmittäin sekä lähes 500 eri hyödykkeen hintakehityksenä.

Uusien autojen hinnat ovat viime vuosina pysyneet melko samalla tasolla, vaikka samaan aikaan yleiset kuluttajahinnat ovat kasvaneet selvästi. Autoveron alennukset ovat hintaindeksin mukaan siirtyneet autojen myyntihintoihin. Vuoden 2008 autoveron alennus laski autojen hintoja noin 7 %. Vastaavasti vuonna 2012 toteutettu autoveron korotus nosti autojen hintoja.

Pienet autoveron alenemat vuosina 2016, 2017 ja 2018 näkyvät autojen toteutuneissa hinnoissa. Ensirekisteröityjen uusien autojen hinta aleni vuosien 2016 ja 2017 alussa noin 0,6 % ja vuoden 2018 alussa noin 1,2 %.

hintakehitys_kuvana


Uuden ja käytetyn auton hintakehitys

Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
2018-11-15 16:00
Tilastokeskus

Lisätietoja kuluttajahinnoista

Uuden ja käytetyn auton hintakehityksen tietolähteenä on Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksi. Se kuvaa kotitalouksien Suomessa ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Tilastokeskus kokoaa kuluttajahintaindeksiä kuukausittain kokonaisindeksinä ja hyödykeryhmittäin. Indeksi perustuu lähes 500 eri hyödykkeen hintakehitykseen. Yhtenä seurattavana kohteena on uusien ja käytettyjen autojen hinnat, joita seurataan toteutuneiden kauppahintojen perusteella. Uusien autojen hintaindeksi perustuu otokseen, johon on edustava otos uusien autojen hintoja toteutuneista kaupoista. Indeksi ei perustu hinnastohintoihin, vaan sen pohjalla ovat toteutuneet hinnat, joihin vaikuttavat myös autoon valitut varusteet sekä autoista annetut alennukset ja kampanjahinnoittelu.

Tilastokeskuksen hintaindeksi perustuu noin 60 eri automallin tietoihin. Otos valitaan siten, että se edustaa mahdollisimman hyvin kokojakaumaltaan ja käyttövoimajakaumaltaan yksityistalouksien hankkimien autojen valikoimaa, joka perustuu Trafin ensirekisteröintitilastoihin. Otoksessa ei ole mukana leasingkäyttöön tai yrityskäyttöön hankittuja autoja. Hintavertailu tehdään saman tuotteen kahden eri kuukauden hintoja vertaamalla ns. parivertailuna.

Indeksistä puuttuvat yritysten hankkimat autot. Yritysten käyttöön hankitaan noin kolmannes uusista autoista. Yritysautoja ostetaan usein isompina erinä ja niistä suurin osa hankitaan leasingkäyttöön. Niiden hinnoittelu poikkeaa kuluttajien hankkimista autoista muun muassa suurempien hankintaerien ja autohankintojen kilpailutusten takia.

Kuluttajahintaindeksin muut tiedot Tilastokeskuksen sivuilla.


print