In English

Suomen tieliikenteen verotus muihin EU-maihin verrattuna

Suomi kuuluu EU:ssa maihin, joissa sekä auton hankinnan että käytön verotus ovat suhteellisen korkeita. Erityisesti hankintavaiheen verotus, eli meillä autovero on Euroopan korkeimpia. Ensirekisteröinnin yhteydessä kannetaan ajoneuvoista autoveron kaltaista veroa kaikkiaan 21:ssä EU:n jäsenmaassa, mutta suurimmassa osassa maista vero on pieni. Useimmissa jäsenmaissa rekisteröintivero pohjautuu ajoneuvon aiheuttamia ympäristöhaittoja kuvaaviin ominaisuuksiin kuten hiilidioksidipäästöihin, polttoaineen kulutukseen, moottorin tilavuuteen tai tehoon. EU-maista laskennallisesti korkein verotaso on Tanskassa. Suomen verotaso on toiseksi korkein. Suomen ja Tanskan lisäksi korkean verotason maita ovat muun muassa Irlanti, Alankomaat ja Portugali. Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvista valtioista myös Norjassa on korkea autovero.

verotus eu maihin verrattuna

Rekisteröintiverojen osuus jäsenvaltioiden verotuloista on keskimäärin noin 0,4 prosenttia, kun Suomessa vastaava osuus verotuloista oli noin prosentin vuonna 2014. (HE 33/2015 vp)

EU-maista lähes kaikki keräävät ajoneuvoveron kaltaista vuotuista veroa ajoneuvon omistamisesta tai liikennekäytössä pitämisestä. Veron perusteena on tyypillisesti moottorin koko tai teho, ajoneuvon polttoaineen kulutus tai haitallisuus ympäristölle. Korkeimmat verotasot ovat Tanskassa, Alankomaissa ja Itävallassa. Suomen ajoneuvoveron taso on jonkin verran keskimääräistä eurooppalaista tasoa korkeampi. Ajoneuvoveron osuus jäsenvaltioiden verotuloista on keskimäärin noin 0,9 prosenttia, kun Suomessa ajoneuvoveron osuus verotuloista oli vuonna 2014 noin prosentin. (HE 33/2015 vp)


print