In English

Liikennepolttoaineiden verotus

Bensiinin ja dieselöljyn verotus koostuu valmisteverosta eli polttoaineverosta sekä arvonlisäverosta. Liikennepolttoaineiden verotus on Suomessa kansainvälisesti vertaillen korkeaa. Esimerkiksi vuonna 2015 95-oktaanisen bensiinin kuluttajahinnasta keskimäärin noin 68 % muodostui erilaisista veroista. Nestemäisten liikennepolttoaineiden polttoaineverotus on ympäristöperusteista, sillä veron määrä perustuu tuotteen energiasisältöön ja hiilidioksidipäästöihin. Liikenteen polttoaineilla myös lähipäästöt vaikuttavat verotasoon.

Polttoaineiden arvonlisävero on 24 % tuotteen arvonlisäverottomasta hinnasta eli noin 19 % kuluttajahinnasta. Arvonlisävero maksetaan polttoaineen koko hinnasta, myös hintaan sisältyvästä polttoaineverosta.

Polttoainevero koostuu energiasisältöverosta, hiilidioksidiverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Polttoaineveron määrä määritellään valmisteverolainsäädännössä sentteinä tuotelitraa tai -kiloa kohti. Sen määrä ei riipu polttoaineiden hinnasta. Huoltovarmuusmaksu on lakisääteinen veroluonteinen maksu, joka tilitetään huoltovarmuusrahastoon.

Polttoaineveron määrä on erilainen polttonesteiden eri komponenteille, joten kulutukseen myytävän valmiin tuotteen veromäärä riippuu siihen sisältyvien eri komponenttien osuuksista. Näin ollen kuluttajalle myytävässä bensiini- tai dieselpolttoainelitrassa on veroa sen mukaisesti, minkä verran se sisältää moottoribensiiniä tai dieselöljyä ja minkä verran erilaisia biokomponentteja.

Energiaverotukseen jääneistä poikkeuksista on yhtenä esimerkkinä biokaasu, joka on vapautettu kokonaan valmisteverosta. Tämän verottomuuden takia sen kuluttajahintaa ei voi suoraan verrata bensiinin kuluttajahintaan, joka sisältää myös valmisteveron.

Lähteet ja lisätietoja

Lisätietoja polttoaineiden verotuksesta Öljy- ja biopolttoaineala ry:n nettisivuilta


print