In English

Jälkimarkkinat

Monipuoliset jälkimarkkinat

Jälkimarkkinat ovat tärkeä osa autotalon kokonaisuutta ja kannattavuutta. Jälkimarkkinatoiminnoilla autotalot tuottavat asiakkailleen oston jälkeen erilaisia palveluja.

Jälkimarkkinoihin kuuluvat mm.

  • korjaamotoiminnot
  • yleiskorjaamotoiminnot (huollot ja muu korjaustyö)
  • kolarikorjaus (korikorjaustyöt ja automaalaus)
  • ruosteenestokäsittelyt
  • varaosatoiminnot
  • sijais- ja vuokra-autopalvelut
  • muu mahdollinen auton myynnin jälkeinen toiminta

Henkilöstöpula uhkaa

Autokauppa ja korjaamotoiminnot työllistävät noin 26 000 henkilöä, joista 46 prosenttia on mekaanikkoja. Mekaanikot jakautuvat eri työtehtävien mukaan seuraavasti: automekaanikko, automaalari, autosähkö-/diagnostiikkamekaanikko, suorapalvelumekaanikko, autokorimekaanikko ja raskaan kaluston mekaanikko.

Mekaanikkojen lisäksi jälkimarkkinoinnissa työskentelee varaosamyyjiä, varastonhoitajia, työnjohtajia, huoltoneuvojia, takuukäsittelijöitä sekä muita asiakaspalveluhenkilöitä. Jälkimarkkinoinnin päällikkötasolla työskentelevät jälkimarkkinointipäällikkö, huoltopäällikkö, korjaamopäällikkö, asiakaspalvelupäällikkö ja varaosapäällikkö.

Uudehkot autot huolletaan pääosin merkkiliikkeissä

Iäkäs autokanta tarjoaa jälkimarkkinatoiminnalle sekä haasteita että mahdollisuuksia. Uusien autojen alati kehittyvä tekniikka vaatii alan ammattilaisilta yhä enemmän tietoteknistä osaamista.  Toisaalta myös vanhojen autojen korjaamisen tietotaitoa tarvitaan maassa, jossa autokannan keski-ikä on korkea.

Lisätietoja jälkimarkkinoista:

Autoalan Keskusliitto ry (AKL)


print