In English

Autoalan työlliset toimialoittain

Autokauppa ja korjaamotoiminnot työllistävät noin 26 000 henkilöä. Ajoneuvojen ja niiden osien valmistus työllistää lähes 7 000 sekä ajoneuvojen osien ja renkaiden tukku- ja vähittäiskauppa lähes 10 000 henkilöä. Autoklusterilla työskentelee yhteensä noin 45 000 työllistä. Alan työllistävyydellä on alueellisesti tärkeä merkitys, sillä ala tarjoaa työpaikkoja myös taantuvilla alueilla.

Moottoriajoneuvojen valmistus on tärkeä osa suomalaista konepaja- ja kokoonpanoteollisuutta, jolla on pitkät perinteet. Ajoneuvojen valmistus tukee osaamispääomallaan myös muiden koneiden ja laitteiden valmistuksen toimialoja, joista monet ovat kasvualoja. Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset tarjoavat lähes 2 500 aloituspaikkaa autoalan koulutukseen vuosittain. Autoalan oma panos koulutuksen kehittämisessä ja tarjonnassa on merkittävä.

Autoklusteri työllistää noin 45 000 henkilöä


Autokaupan, huollon, korjauksen ja autonvalmistuksen muodostama autoklusteri työllistää Suomessa hieman yli 45 000 henkilöä. Autokauppa sekä autojen huolto- ja korjaamotoiminnot työllistävät noin 26 000 henkilöä. Ajoneuvojen ja niiden osien valmistus työllistää noin 7 000 henkilöä sekä ajoneuvojen osien ja renkaiden tukku- ja vähittäiskauppa lähes 10 000 henkilöä. Lisäksi autojen katsastustoiminta työllistää noin 1 800 henkilöä ja ajoneuvojen vuokraus- ja leasingtoiminta noin 1 100 henkilöä. 

tyollisyys_jakauma
Autoala työllisti vuonna 2015 noin 29 000 ja autoklusteri noin 45 000 henkilöä (Tilastokeskus, alueelliset yritystilastot).

Alan merkitys on alueellisesti tärkeä, sillä ala tarjoaa työpaikkoja myös taantuvilla alueilla. Autokaupan työllistävyys on kaupan alalla suhteellisen suuri, sillä muu erikoiskauppa työllisti vuonna 2014 yhteensä noin 70 000 henkilöä.

Moottoriajoneuvojen valmistus on tärkeä osa suomalaista konepaja- ja kokoonpanoteollisuutta, jolla on pitkät perinteet. Moottoriajoneuvojen valmistus tukee synergisesti myös muiden koneiden ja laitteiden valmistuksen toimialoja, kuten työkoneiden valmistusta, sillä autotekniikan koulutuspolut ja ammattirakenne ovat lähellä koneensuunnittelua ja tuotantotekniikkaa.

Autoalan työllistävä vaikutus on myös moniin muihin aloihin nähden suuri. Esimerkiksi talonrakentaminen työllisti Suomessa vuonna 2013 yhteensä noin 57 000 henkilöä, majoitus- ja ravitsemistoimiala noin 64 000 henkilöä sekä paperi- ja puunjalostusteollisuus noin 40 000 henkilöä.

Autoklusterin työllistävyys on pysynyt melko samansuuruisena koko 2010-luvun, vaikka liikevaihto onkin laskenut autojen myyntitoiminnan suhdannevaihtelujen mukaan. Autojen myynti on pienentynyt selvästi vuoden 2008 jälkeen. Autokaupan työllisten määrä on hieman vähentynyt, mutta autojen huolto- ja korjaustoiminnan sekä vuokraus- ja leasingtoiminnan työllisten määrä on kasvanut. Autojen huolto- ja korjaustoiminnan suhdannevaihtelut ovat uusien autojen myyntiä pienempiä. 

tyollisyys_aikasarja
Autoklusterin työllisyyden kehitys (henkilöstön määrä) (Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri ja alueelliset yritystilastot).

Autoala on osa laajempaa tieliikenneklusteria

Myös autoalaa läheisesti sivuavan tieliikenneklusterin työllistävä vaikutus on suuri. Autoklusteri työllistää yhdessä tieliikenneklusterin kanssa lähes 120 000 henkilöä, eli noin 5 prosenttia työllisestä työvoimasta. Taksi-, bussi- ja kuorma-autoliikenne, kuljettajakoulutus sekä tieliikenteen erilaiset terminaalitoiminnot ja muut tieliikenteen palvelut työllistivät vuonna 2015 Suomessa noin 72 000 henkilöä. 

tieliikenneklusteri
Autoala on osa tieliikenneklusteria, joka työllisti vuonna 2015 lähes 120 000 henkilöä.

Tieliikenneklusterin työllisiin ei tässä yhteydessä ole laskettu teiden, katujen ja moottoriteiden rakentamista, jotka työllistivät vuonna 2013 arviolta 6 000 henkilöä. Lisäksi tieliikenteen välillisesti työllistämiin kuuluvat muun muassa liikennehallinto, renkaita ja liikennepolttonesteitä Suomessa valmistava teollisuus, osa rahoitus- ja vakuutusalasta sekä väylien suunnittelutoimiala. 

Euroopassa autoala on tärkeä talouden veturi

Autoalalla on tärkeä merkitys Euroopan ja siten myös Suomen talouskehitykselle. Autojen vaihtotase on Euroopassa ylijäämäinen, toisin sanoen Euroopasta viedään enemmän autoja muihin maihin kuin näistä maista tuodaan autoja Eurooppaan[1]. Autojen viennin arvo oli vuonna 2015 noin 139 mrd. euroa ja autojen tuonnin arvo noin 39 mrd. euroa. Tärkeimmät autoviennin alueet ovat Pohjois-Amerikka, Aasia ja Oseania sekä Efta-maat ja Itä-Euroopan maat.

Liikenneklusteri työllisti vuonna 2013 koko EU:ssa noin 12,2 miljoonaa henkilöä, joka vastaa 5,6 prosenttia kaikista Euroopan työllisistä.[2] Autojen ja autonosien valmistus työllistää noin 3,1 miljoonaa henkilöä. 

automotive employment
Auto- ja tieliikenneklusterin työlliset EU:ssa vuonna 2013. (ACEA 2016, http://www.acea.be/statistics/tag/category/employment-trends)
[1] ACEA, http://www.acea.be/statistics/article/trade-overview

[2] ACEA, http://www.acea.be/statistics/tag/category/employment-trendsprint