In English

Autoala ammattina

Autokauppa, korjaamo- ja katsastustoiminnot työllistävät Suomessa suoranaisesti 27 140 alan ammattilaista (2015). Alan työtehtäviin kuuluu laaja-alaisia teknisesti ja kaupallisesti painottuneita tehtäviä sekä viranomais- ja julkiseen sektoriin liittyviä tehtäviä. Osaavia ja motivoituneita henkilöitä tarvitaan jatkuvasti. Autoala tarjoaa hyvät koulutusmahdollisuudet alalle aikoville ja alalla jo toimiville. 

Kun mukaan otetaan ajoneuvojen valmistus, auton osien ja varusteiden kauppa, rengasala ja vakuutusala luku nousee jo noin 45 000 henkilöön. 

Autokaupassa ja korjaamotoiminnassa työskentelevistä valtaosa on mekaanikkoja (46 %) ja autokaupan toimihenkilöitä (37 %). Teknisiä toimihenkilöitä on vajaa 10 % ja ylempiä toimihenkilöitä reilut 7 %.

Autoalan koulutusrakenne

Autoalan monipuolinen ammattirakenne tarjoaa työpaikkoja mm. myynnin, huollon ja valmistuksen tehtävissä. Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset tarjoavat lähes 2 500 aloituspaikkaa autoalan koulutukseen vuosittain. Lisäksi noin 800 aikuisopiskelijaa pätevöityy vuosittain näyttötutkinnolla autoalan ammatteihin. Autoalan oma panos ammatti- ja erikoisammattitutkintojen jatkokoulutuksessa on merkittävä. Opiskelijoista osa hakeutuu ammattikorkeakouluun ja osa suuntaa autoalan lähialoille kuten huoltoasemille. Noin 10 prosenttia keskeyttää opiskelun. Tämä tarkoittaa sitä, että vuosittain autoalalle tulee töihin noin 1000 uutta ammattilaista. Ala tarvitsee jatkuvasti eläköitymisen takia nuoria osaajia alalle. Jotta tämä toteutuisi, aloituspaikkojen määrän tulisi pysyä nykyisellä tasolla.

Ammattikorkeakoulussa autotekniikan aloituspaikkoja on noin 300. Autotekniikkaa tai sitä sivuavaa koneenrakennustekniikkaa voi opiskella useassa teknillisessä yliopistossa. Autoalalle työllistyy lisäksi muiden alojen ammattilaisia, muun muassa kaupan alan tutkinnon suorittaneita.

Autoalan toisen asteen koulutuksessa toimii noin 500 ja ammattikorkeakoulussa noin 40 päätoimista opettajaa. Lisäksi teknillisissä yliopistoissa on alan tutkimusta ja yliopistotasolla alalla toimii noin 20 päätoimista opettajaa.

Autoalan Keskusliitto ylläpitää www.autoala.fi -sivustoa, joka kertoo kattavasti alan ammateista ja koulutuksesta.

APO – ainutlaatuista täydennyskoulutusta Suomessa

Mahdollistaakseen työntekijöiden ammattitaidon kehittymisen ja yritykseen sitoutumisen, autoala on luonut Autoalan Pätevöitymisohjelman APOn. APO on ammatillinen täydennyskoulutusohjelma, jonka avulla työntekijä voi pätevöityä omassa ammatissaan ja edetä urallaan vaativampiin tehtäviin. APO-ohjelman avulla ala pystyy vastaamaan jatkuvasti kehittyvän tekniikan tuomiin haasteisiin ja pitämään yllä ja kehittämään työntekijöiden ammattitaitoa. Autoalan Pätevöitymisohjelma on Suomessa ainutlaatuinen. Muilla aloilla ei ole vastaavaa täydennyskoulutusväylää. 

Lue lisää:

Autoala.fi


print