In English

Romutuspalkkiokampanja 2018


Valtio on varannut tammi-elokuussa 2018 toteutettavaan romutuspalkkiokampanjaan 8 miljoonan euron määrärahan. Romutuspalkkiokampanjassa uuden henkilöauton ostaja saa romutuspalkkion, jos vie samalla kierrätettäväksi omistuksessaan olevan vanhan auton. Vanhan auton on täytynyt olla liikennekäytössä kalenterivuoden ajan ennen romuttamista.

Olemme tälle sivulle koonneet alustavia tietoja romutuspalkkiokampanjasta. Laki on vielä eduskuntakäsittelyssä, joten siihen saattaa tulla muutoksia ennen lopullista hyväksyntää. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi julkaisee joulukuun aikana tarkemmat ohjeet kampanjasta, kun laki on hyväksytty ja Trafi on saanut valmiiksi lain soveltamiseen liittyvät kuluttajaohjeet.

Palkkiosummat koostuvat valtion 1 000 tai 2 000 euron osuudesta ja ehdotetusta 500 euron autoalan osuudesta. Valtion osuus on 1 000 euroa, jos uuden auton päästöt ovat olla enintään 110 g/km. Ladattaville hybridiautoille, kaasuautoille ja korkeaseosetanolia käyttävien autojen hankintaan romutuspalkkion valtion osuus on 2 000 euroa ilman päästörajaa. Auton on oltava uusi aiemmin ensirekisteröimätön henkilöauto

Romutuspalkkiokampanjan alustavat ohjeet (perustuvat lain valmisteluun)

  1. Romutuspalkkio myönnetään 1 500 euron (valtion osuus 1 000 euroa ja autoalan osuus 500 euroa) suuruisena sellaisen uuden auton hankintaan, jonka hiilidioksidipäästöt ovat enintään 110 g/km
  2. Uusille ladattaville hybrideille, sähköautoille tai niille autoille, joiden käyttövoimana on joko kokonaan tai osittain korkeaseosetanoli, metaani (maa- tai biokaasu), ei aseteta päästörajaa ja romutuspalkkio myönnetään 2 500 euron (valtion osuus 2 000 euroa ja autoalan osuus 500 euroa) suuruisena.
  3. Auto tulee luovuttaa kierrätykseen viralliseen vastaanottopisteeseen, josta auton omistaja saa romutustodistuksen. Tietoa vastaanottopisteiden sijainnista saa Suomen Autokierrätykseltä.
  4. Romutuspalkkiolla hankittavan uuden auton ja romutettavan auton tulee olla henkilöautoja.
  5. Romutettavan auton on oltava ollut viimeisen kalenterivuoden aikana sekä välittömästi ennen romutusta liikennekäytössä.
  6. Romutustodistus ja uuden auton tilaussopimus on oltava päivätty ajankohdalle 1.1.–31.8.2018. 
  7. Romutuspalkkion voi hyödyntää samasta romutettavasta autosta vain kerran ja yhteen uuteen autoon voi käyttää vain yhden romutuspalkkion.
  8. Palkkiota myönnetään vain romutettavan ajoneuvon omistajalle, joka on omistanut romutettavan ajoneuvon yhtäjaksoisesti 12 kuukautta ennen romutuksen ajankohtaa. Romutuspalkkion saajan tulee olla romutettavan auton viimeinen ajoneuvoliikennerekisteriin merkitty omistaja.
  9. Auton pitää olla ensirekisteröity vuonna 2007 tai aiemmin.
  10. Romutuspalkkio voidaan myöntää vain yksityishenkilölle.

print