In English

rss Tiedotearkisto 2017

7.7.2017 10.30

Uusien henkilöautojen päästömittaustapa muuttuu

Trafi, Verohallinto ja valtionvarainministeriö ovat tänään tiedottaneet uudesta pakokaasupäästöjen mittaustavasta, joka otetaan käyttöön vaiheittain syyskuusta alkaen.

Uutta WLTP-päästömittaustapaa käytetään uusien ensirekisteröitävien henkilöautojen polttoaineen kulutuksen ja päästöjen mittauksissa. Tavoitteena on saada aiempaa todenmukaisempia polttoainekulutus- ja päästöarvoja, sillä aiempi mittaustapa kuvaa huonosti todellisessa liikenteessä syntyviä päästöjä. Uuden WLTP-päästömittaustavan arvioidaan tuottavan keskimäärin 20 prosenttia suuremmat CO2-arvot kuin nykyisen mittaustavan.

Ensimmäisiä uuden mittaustavan mukaisia ensirekisteröitäviä autoja alkaa Trafin arvion mukaan tulla myyntiin  ensi syksynä, arvioi Trafi. ”Siirtymäaikana eli vuoden 2020 loppuun asti uusille henkilöautoille merkitään rekisteriin suurimmassa osassa tapauksia kaksi CO2-arvoa: WLTP-arvo ja laskennallinen CO2-arvo, joka vastaa nykyistä mittaustapaa. Laskennallisen arvon laskukaava on määritelty EU-asetuksessa”, kertoo Trafin yksikönpäällikkö Marko Sinerkari.

Mittaustapa ei ainakaan toistaiseksi muuta verotusta

Auton hiilidioksidipäästöt vaikuttavat vuotuiseen ajoneuvoveroon ja ensirekisteröinnin yhteydessä kannettavaan autoveroon.

Mittaustavan muutos koskee vain uusia ensirekisteröitäviä autoja, eikä se vaikuta heti jo käytössä olevien autojen CO2-arvoihin eikä myöskään niiden vuotuisen ajoneuvoveron määrään. Sen sijaan uusilla henkilöautoilla on siirtymäaikana kaksi CO2-arvoa.

”Autoverotusta hoitavan Verohallinnon ja ajoneuvoverotusta hoitavan Trafin kanssa on katsottu, että verotuksessa käytetään siirtymäaikana alempaa eli käytännössä nykyistä mittaustapaa vastaavaa laskennallista arvoa. Mittaustavan muutos ei siten vaikuta merkittävästi autoveron ja ajoneuvoveron määrään siirtymäaikana”, kertoo valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen.  

Siirtymäajan jälkeen auto- ja ajoneuvoverotaulukot on mahdollista muuttaa siten, että veron määrät eivät keskimäärin edelleenkään muutu uuden mittaustavan takia. Päätöksiä tästä ei kuitenkaan ole tehty. Muutostarpeita voidaan arvioida tarkemmin vasta sitten, kun uuden mittaustavan mukaisia päästöarvoja on kertynyt riittävän suuresta joukosta uusia henkilöautoja.

Lue koko Trafin, VM:n ja Verohallinnon tiedote ePressistä


Palaa otsikoihinprint