In English

rss Tiedotearkisto 2017

15.6.2017 14.24

Käyttöauto Oy palkittiin ansiokkaasta energiatehokkuustyöstään

Käyttöauto Oy:lle myönnettiin kunniamaininta ansiokkaasta toiminnasta ja tunnollisesta sitoutumisesta Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen Autoalan toimenpideohjelmaan kaudella 2008–2016. Työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto ja Motiva palkitsivat yrityksiä ja kuntia tuloksellisesta ja esimerkillisestä energiatehokkuustyöstä tänään Finlandia-talolla. Samalla juhlittiin energiatehokkuussopimusten 20 menestysvuotta ja uuden sopimuskauden käynnistymistä.

Käyttöauto liittyi energiatehokkuussopimukseen vuonna 2012. Yritys onnistui jo vuosina 2013–2016 toteutetuilla energiatehokkuustoimilla ylittämään energiansäästötavoitteensa 171 prosenttisesti siirtymällä energiatehokkaampaan valaistukseen valtaosassa 11 paikkakunnalla toimivista toimipakoistaan. Vuosittainen säännöllinen raportointi ja energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttaminen useana vuonna on hoidettu erityisen määrätietoisesti. Käyttöauto liittyi alansa ensimmäisenä yrityksenä myös uudelle sopimuskaudelle.

Energiatehokkuudesta lisää kannattavuutta

Käyttöauto Oy on parantanut kannattavuuttaan tekemällä isoja investointeja energiatehokkuuteen. Järjestelmällinen työ energiansäästön eteen alkoi jo vuonna 2002, kun yhtiö otti käyttöönsä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän. Tehtyjen toimenpiteiden skaala on ollut laaja. Kaiken pohjana on energian kulutuksen monivuotinen seuranta ja omien kiinteistöjen hyvä tuntemus.  Energiatehokasta tekniikkaa hankitaan aina, mikäli se on mahdollista. Myös sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineiden kulutuksen seurannan kehittäminen on tärkeää. Energiaa säästävillä toimilla yritys säästää noin 350 000 euroa vuodessa.

Autoalan Keskusliitto koordinoi autoalan toimenpideohjelmaa

Yksittäiset autoalan yritykset liittyvät elinkeinoelämän energiatehokkuussopimustoimintaan allekirjoittamalla erillisen liittymisasiakirjan oman toimialansa toimenpideohjelmaan ja sitoutumalla tehostamaan energiankäyttöään. Kukin sopimukseen liittynyt yritys asettaa lähtökohtaisesti vähintään 7,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle 2017–2025 ja välitavoitteen 4 prosenttia vuodelle 2020. 

Valtion myöntämä harkinnanvarainen energiatuki on vauhdittanut sopimuksessa mukana olevien energiatehokkuusinvestointeja. Tukea energiainvestointeihin ja -katselmuksiin on sopimuskaudella 2008–2016 myönnetty yli 1 800 hankkeelle, yhteensä 105 miljoonaa euroa.

Suomessa vuosina 2008–2016 toteutetuilla vapaaehtoisilla energiansäästötoimilla on ennakkotietojen mukaan onnistuttu tehostamaan vuotuista energiankäyttöä yhteensä 15,9 terawattituntia sopimuskauden loppuun mennessä. Syntynyt säästö ylittää kaikkien Suomen yli 1,9 miljoonan kerrostaloasukkaan vuosittaisen lämpöenergiankulutuksen. Uudelle sopimuskaudelle 2017–2025 on tähän mennessä liittynyt 356 yritystä ja 49 kuntaa ja kuntayhtymää. Mukaan sopimuksiin tavoitellaan jälleen yli 60 prosenttia Suomen kokonaisenergiankäytöstä. 

Sopimusten mukaisiin energiankäytön tehostamistavoitteisiin on sitoutunut useita toimialoja. Mukana ovat Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Metsäteollisuus ry, Energiateollisuus ry, Autoalan Keskusliitto ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Kaupan liitto ry, Kemianteollisuus ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Teknologiateollisuus ry, Suomen Kuntaliitto ry, RAKLI ry sekä Öljy- ja biopolttoaineala ry. Valtion puolesta sopimuksista vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö ja Energiavirasto. Sopimusten käytännön toimeenpanoa tukee Motiva Oy ja öljyalan sopimuksen osalta Öljyalan Palvelukeskus Oy ja Lämmitysenergia Yhdistys ry. 

Haastattelu laatu- ja ympäristöpäällikkö Mauri Korkiavuori, Käyttöauto Oy

Lisätietoja: 

Autoalan Keskusliitto, laatu- ja ympäristöasiantuntija Mari Pajala, puh. 050 592 3877,  mari.pajala(a)akl.fi


Palaa otsikoihinprint